Лабораторія біохімії та віварій

 
ЛАБОРАТОРІЯ БІОХІМІЇ ТА ВІВАРІЙ
Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

     

Лабораторія біохімії сертифікована «Укрметртестстандарнт» на проведення вимірювальних можливостей на ряд методів, що наведено в додатку.

Приймає участь у міжнародному міжлабораторному контролі якості вимірювань.

Співробітники лабораторії біохімії проводять фундаментальні дослідження механізмів розвитку головних стоматологічних захворювань, порушення обміну речовин у кістковій тканині, розвитку дисбіозу, імунодефіциту, гепато-біліарної патології, порушення жирового обміну, розкриття біохімічних механізмів регулюючої дії адаптогенів.

Лабораторія біохімії має можливість проведення доклінічних та лабораторних клінічних досліджень нових засобів для профілактики і лікування найпоширеніших захворювань сучасності.

Патогенетично обґрунтовані та розроблені рецептури понад 20 препаратів, що містять про-, пребіотики, антиоксиданти, адаптогени для профілактики стоматологічних захворювань (мукозо-адгезивні гелі, лікувально-профілактичні зубні еліксири, таблетки, порошки, жиророзчинні засоби). Ефективність нових засобів підтверджується в експериментах на моделях патологічних станів на лабораторних тваринах у віварії.

Використовуються сучасні біохімічні методи діагностики, методи дослідження поліфенолів на високоефективному рідинному хроматографі (Shimadzu, Японія). На всі нові засоби розроблено нормативно-технічну документацію (технічні умови, технологічні інструкції) та отримано дозволи МОЗ України на їх застосування у клінічній практиці.

 

 

Лабораторія біохімії та віварій Має сертифікат Акредитації на проведення вимірювань ДУ «Укрметртестстандарт»

Приймає участь у міжнародному міжлабораторному контролі якості вимірювань

Основні напрямки наукових досліджень:

-         механізми розвитку головних стоматологічних захворювань.

-         порушення обміну кісткової тканини.

-         проблема розвитку дисбіозу, імунодефіциту, гепато-біліарної патології.

-         порушення жирового обміну.

-         розкриття біохімічних механізмів регулюючої дії адаптогенів.

-         проведення доклінічних та лабораторних клінічних досліджень нових засобів для профілактики і лікування найпоширеніших захворювань.

Лабораторне забезпечення:

-         Рідинний хроматограф SPD-20 AV “Shimadzu”, Японія

-         Спектрофотометр UV-mini-1240, «Shimadzu», Японія

-         Ваги, Центрифуги, іономір, термостати та ін.

Методи дослідження:

-         Вміст біофлавоноїдів і фенольних кислот у рослинної сировині.

-         Показники антиоксидантно-прооксидантної системи.

-         Показники запалення.

-         Ступень дисбіозу: активність лізоциму та уреази.

-         Мінеральний обмін: вміст кальцію, неорганічного фосфору, добовий баланс кальцію, активність лужної та кислої фосфатаз.

-         Ліпідний обмін: вміст загальних ліпідів, тригліцеридів, холестерину.

Інші методи: активність трансаміназ, фосфоліпази А2, вміст сечовини, глюкози, тимолова проба, креатинину, загального і прямого білірубіну.