Досягнення інституту

При Державній установі "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України" створено центр епідеміології основних стоматологічних захворювань, акредитований директором колаборативного центра ВООЗ в Женеві, проф. Петерсоном (28 жовтня 2004 р.). Вже 40 років проводиться моніторинг стоматологічної захворюваності у населення України на базі банку даних з 1983 р. Дані щорічно надходять до колаборативного центру (ВООЗ).

Створено банк даних стоматологічної захворюваності населення України (діти віком 6, 12, 15 років, дорослі 18-45 років, після 50 років). В групи входили школярі, студенти, робітники промислових підприємств. Створено банк даних в рамках населення України за показниками денситометрії.

Розроблено проект національної програми основних стоматологічних захворювань у населення України з врахуванням біогеохімічних та антропогенних факторів та соматичної захворюваності (вік 6, 12, 15 18-45, старше 50 років).

Створено генетичний паспорт стоматологічного пацієнта. Визначено групу маркерів, які свідчать про схильність до захворювань тканин пародонта та карієсу зубів. Вперше в світі методом HLAипування визначено маркери схильності до карієсу зубів. За допомогою епігенетичних маркерів проведена оцінка лікування стоматологічних хворих з метаболічним синдромом та цукровим діабетом 2 типу. За допомогою радіоізотопних досліджень встановлено порушення інтенсифікації білкового та мінерального обміну в звапнених тканинах, відмічено стійке підвищення ступеня включення 14С-гліцину у всі тканини самок щурів в період вагітності та лактації на основі даних розвитку зубної пластини від першого дня вагітності до кінця періоду лактації тварин були підібрані оптимальні терміни проведення профілактики у вагітних жінок.

Розроблено комплекс для вагітних жінок, який включає препарати нового покоління, що регулюють кальцій-фосфорний обмін, процеси мінералізації зубів, нормалізують обмін речовин, посилюють імунітет, забезпечують правильний розвиток тканин зубів та кісткової тканини скелету, а також мають протикаріозний та протизапальний ефект. Комплекс може бути рекомендовано для застосування жінкам у середині другого триместру вагітності та під час годування груддю.

В ДУ «ІСЩЛХ НАМН» розроблені унікальні скрінінгові методи експрес-діагностики in vivo в стоматології:

*зміни ступеня мінералізації при проведенні профілактичних заходів;

*за допомогою методу спектроколориметрії оцінити стан функціональних реакцій мікрокапілярного русла під дією жувального навантаження;

*стану запалення в мікрокапілярному руслі та проникності слизової оболонки (на відміну від реопародонтографії та допплерівської флюорометрії, які оцінюють сумарно стан судин);

*розроблено пародонтограму (багатофакторний аналіз ризику виникнення захворювань пародонту)

*розроблено прогностичний діагностичний тест, який дозволяє виявити схильність до виникнення ускладнень при зубощелепних аномаліях та індивідуально обрати методи лікування та профілактики ускладнень;

*розроблено неінвазивний метод визначення рівня неспецифічної резистентності за електрофоретичною рухомістю ядер та плазмолем клітин букального епітелію;

*розроблено модифікований рН-тест ротової рідини для експрес-оцінки рівня функціональних реакцій та критерії оцінки;

*розроблено модифікований ВАNA-тест з використанням спектроколориметрії;

*вперше в світі за допомогою АВС-01 «Медас» (аналізатор балансу водних секторів організму) проведена оцінка статусу стоматологічних пацієнтів;

*визначено групу маркерів остеогенезу у дітей з V ступенем флюорозу зубів;

*вперше в світі розроблено алгоритм комплексного лікування зубощелепних аномалій у дітей з флюорозом зубів.

*розроблено електрофоретичні зубні щітки, які дозволяють за допомогою постійного струму фізіологічної величини, який коректує мембранний потенціал клітин та короткочасно збільшує проникність клітин пародонту для препаратів, потенціювати комплекс антиоксидантів та протизапальних препаратів, що забезпечує високу ефективність, яка перевищує ефективність застосування окремих складових.

*розроблено апарат «Бозон-2» та метод дезинфекції кореневих каналів озоно-кисневою сумішшю;

*розроблено прилад для обробки кореневих каналів озоно-кисневою сумішшю;

*розроблені скринінгові методи діагностики стану мікробіоценозу кореневих каналів (біохімічні та біофізичн методи);

*розроблено спеціальний алгоритм лікування хронічного періодонтиту;

апропоновано розчин для медикаментозної обробки каналів;

*розроблено індивідуальні методи профілактики та лікування основних стоматологічних захворювань для пацієнтів із соматичною патологією

Наразі розроблено методи діагностики, профілактики та лікування стоматологічних захворювань для військових.