Новини

Научно-педагогическая стажировка "Теория и практика научно-педагогических подходов в образовании" (дистанционная форма участия) 1 ноября - 1 декабря 2022 

Условия прохождения стажировки (в соответствии с соглашением о сотрудничестве).

ISG набирает следующих лиц для прохождения стажировки (кроме граждан подсанкционных стран):

  • профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений;
  • научные сотрудники научных организаций;
  • докторанты, аспиранты и соискатели ученых степеней.

Уся інформація про захід за посиланням  

 

Різновекторні підходи сучасної педагогіки для покращення ефективності викладацької, наукової діяльності та самовдосконалення 14 листопада – 25 грудня 2022 року 

До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі бажаючі, які зацікавлені педагогікою.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена з урахуванням новітніх науково обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних і поведінкових наук, спрямована на розвиток та вдосконалення психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії, професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

Уся інформація про захід за посиланням