КУШТА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА

 

Робота виконана у Вiнницькому національному медичному унiверситетi iм. M.І. Пирогова МОЗ України.

  1. Опонент – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Маланчук Владислав Олександрович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, завідувач кафедри.
  2. Опонент – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Рожко Микола Михайлович, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України, ректор.
  3. Опонент – доктор медичних наук, професор Ткаченко Павло Іванович, Полтавський державний медичний університет МОЗ України, кафедра дитячої хірургічної стоматології, завідувач кафедри.

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Шувалов Сергій Михайлович, Вiнницький національний медичний унiверситет iм. M.І. Пирогова МОЗ України, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, завідувач кафедри.

Інформація про призначення дати захисту  Кушти Анни Олександрівни.

Захист відбудеться 10 липня 2023 року о 11 годині, на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 41.563.01 за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Державна установа "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України", актова зала (четвертий поверх).

Долучитись до засідання ради з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу можна за посиланням:

 

Посилання на трансляцію

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Реферат

Опонент Маланчук В.О.

Опонент Рожко М.М.

Опонент Ткаченко П.І.

Довідка УкрІНТЕІ

Посилання на запис трансляції