АНИСИМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

 

Робота виконана у Державній установі «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», м. Одеса.

  1. Опонент – доктор медичних наук, професор Шувалов Сергій Михайлович, завідувач кафедри хірургічної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
  2. Опонент – доктор медичних наук, доцент Мокрик Олег Ярославович, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  3. Опонент – доктор медичних наук, професор Копчак Оксана Вікторівна, завідувач кафедри терапевтичної стоматології та пародонтології ПВНЗ «Київський медичний університет».

Науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Шнайдер Станіслав Аркадійович, директор Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», м. Одеса.

Інформація про призначення дати захисту  Анисимова Максима Вікторовича.

Захист відбудеться 11 липня 2023 року о 11 годині, на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 41.563.01 за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Державна установа "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України", актова зала (четвертий поверх).

Долучитись до засідання ради з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу можна за посиланням:

 

Посилання на трансляцію

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Реферат

Опонент Шувалов С.М.

Опонент Мокрик О.Я.

Опонент Копчак О.В.

Довідка УкрІНТЕІ

Посилання на запис трансляції