Наша праця – це справжнє мистецтво лікування, і нехай обрана професія завжди приносить задоволення і натхнення!

Хочемо усім подякувати за безцінну працю, за професійну майстерність, за постійне прагнення вчитися та вдосконалюватися у своїй роботі.

 

Зичимо всім медичним працівникам міцного здоров'я, стійкості духу, світлого свята та великих перемог!

МАЛЕХ НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

Спеціалізована вчена рада створена згідно наказу директора Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ ІСЩЛХ НАМН), м. Одеса, № 52 від 05.06.2023 р. на підставі рішення Вченої ради ДУ ІСЩЛХ НАМН № 9 від 02.06.2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Малех Надії Володимирівни на тему: «Обґрунтування лікування та профілактики гіпертрофічного гінгівіту у дітей (експериментальне та клініко-лабораторне дослідження)» в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія.

 

 1. Голова ради – доктор медичних наук, професор Скиба Василь Яковлевич, головний науковий співробітник консультативно-поліклінічного відділення ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.
 2. Рецензент – доктор медичних наук Вишневська Ганна Олександрівна, старший науковий співробітник сектору експериментальної патології ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.
 3. Рецензент – доктор медичних наук, доцент Рейзвіх Ольга Едуардівна, завідувач науково-організаційного й патентно-інформаційного відділу ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.
 4. Опонент – доктор медичних наук, професор Годованець Оксана Іванівна, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Буковинського державного медичного університету МОЗ України.
 5. Опонент –  доктор медичних наук, професор Лучинський Михайло Антонович, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Наукові керивники:

– доктор медичних наук, професор Дєньга Оксана Василівна, завідувач відділу епідеміології і профілактики основних стоматологічних захворювань дитячої стоматології та ортодонтії ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.

– доктор медичних наук, професор Пиндус Тетяна Олексіївна, завідувач кафедри дитячої стоматології ВПНЗ "Львівський медичний університет".

Долучитись до засідання разової ради з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу можна за посиланням:

 

Посилання на трансляцію

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Електронний підпис до дисертації

Опонент Годованець О.І.

Електронний підпис Годованець О.І.

Опонент Лучинський М.А.

Електронний підпис Лучинський М.А.

Рецензент Вишневська Г.О.

Електронний підпис Вишневська Г.О.

Рецензент Рейзвіх О.Е.

Електронний підпис Рейзвіх О.Е.

Довідка укрІНТЕІ 

Посилання на запис трансляції

Рішення щодо присудження наукового ступеня доктора філософії

КУШТА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА

 

Робота виконана у Вiнницькому національному медичному унiверситетi iм. M.І. Пирогова МОЗ України.

 1. Опонент – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Маланчук Владислав Олександрович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, завідувач кафедри.
 2. Опонент – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Рожко Микола Михайлович, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України, ректор.
 3. Опонент – доктор медичних наук, професор Ткаченко Павло Іванович, Полтавський державний медичний університет МОЗ України, кафедра дитячої хірургічної стоматології, завідувач кафедри.

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Шувалов Сергій Михайлович, Вiнницький національний медичний унiверситет iм. M.І. Пирогова МОЗ України, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, завідувач кафедри.

Інформація про призначення дати захисту  Кушти Анни Олександрівни.

Захист відбудеться 10 липня 2023 року о 11 годині, на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 41.563.01 за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Державна установа "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України", актова зала (четвертий поверх).

Долучитись до засідання ради з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу можна за посиланням:

 

Посилання на трансляцію

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Реферат

Опонент Маланчук В.О.

Опонент Рожко М.М.

Опонент Ткаченко П.І.

Довідка УкрІНТЕІ

Посилання на запис трансляції

ТАРАСЕНКО ІРИНА ЙОСИПІВНА

 

Робота виконана в Одеському національному медичному університеті МОЗ України

 1. Опонент – доктор медичних наук, професор Ковач Ілона Василівна, Дніпровський державний медичний університет МОЗ України, кафедра дитячої стоматології, завідувачка.
 2. Опонент  доктор медичних наук, професор Годованець Оксана Іванівна, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, кафедра стоматології дитячого віку, завідувачка.

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Дєньга Оксана Василівна, Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», м. Одеса, відділ епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань, дитячої стоматології та ортодонтії, завідувачка.

Інформація про призначення дати захисту  Тарасенко Ірини Йосипівни.

Захист відбудеться 10 липня 2023 року о 13 годині, на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 41.563.01 за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Державна установа "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України", актова зала (четвертий поверх).

Долучитись до засідання ради з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу можна за посиланням:

 

Дисертація

Автореферат

Опонент Ковач І.В.

Опонент Годованець О.І.

АНИСИМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

 

Робота виконана у Державній установі «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», м. Одеса.

 1. Опонент – доктор медичних наук, професор Шувалов Сергій Михайлович, завідувач кафедри хірургічної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
 2. Опонент – доктор медичних наук, доцент Мокрик Олег Ярославович, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
 3. Опонент – доктор медичних наук, професор Копчак Оксана Вікторівна, завідувач кафедри терапевтичної стоматології та пародонтології ПВНЗ «Київський медичний університет».

Науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Шнайдер Станіслав Аркадійович, директор Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», м. Одеса.

Інформація про призначення дати захисту  Анисимова Максима Вікторовича.

Захист відбудеться 11 липня 2023 року о 11 годині, на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 41.563.01 за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Державна установа "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України", актова зала (четвертий поверх).

Долучитись до засідання ради з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу можна за посиланням:

 

Посилання на трансляцію

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Реферат

Опонент Шувалов С.М.

Опонент Мокрик О.Я.

Опонент Копчак О.В.

Довідка УкрІНТЕІ

Посилання на запис трансляції